Ινστιτούτο Προώθησης και Πιστοποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφής

Concept of Mediterranean cuisine. Different fruit , herbs and appetizers on the wooden table horizontal

Το Ινστιτούτο Προώθησης και Πιστοποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφής στοχεύει σε:

  • Υποστήριξη της Στρατηγικής ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα.
  • Ανάδειξη & προβολή των ποιοτικών προϊόντων, ενισχύοντας την ποιοτική τους ταυτότητα και την εμπορική τους αξία σε αγορές, εντός και εκτός Ελλάδας.
  • Υποστήριξη της δικτύωσης παραγωγών και επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα.
  • Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ για τοπικά προϊόντα.
  • Διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ινστιτούτο Προώθησης και Πιστοποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφής ΠΙΝΔΟΥ 23, 59 1 00, ΒΕΡΟΙΑ    

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ